– Vi har vakt 24 timar i døgnet frå palmefredag til andre påskedag, fortel operativ leiar, Hazel Ann Raudstein.

Korpset har planen klar for turnusordning og ein til to scooterar parat i 11 dagar. Basen blir som vanleg i Røde Kors-hytta i Fjellhaugen

Raudstein fortel at kurs og øvingar er gjennomførte, og at korpset har gått til innkjøp av ein del utstyr som kan koma vel med i påskefjellet, mellom anna skredsøkjarar, spadar og søkjestenger.

Ho oppmodar alle som vil på topptur til å bruka skredsøkjarar, slik at hjelpekorpset raskt kan finna igjen personar som har vore uheldige og kome under snøskred. Generelt oppmodar ho alle som har tenkt seg i påskefjellet om å ta gode forholdsreglar, læra seg dei nye fjellvettreglane og lytta nøye til vêrmeldingane.

– Vêret kan sjå fint ut, men kan fort lura deg, åtvarar Raudstein.

Nye fjellvettreglar

- Planlegg turen og meld frå kvar du går

- Tilpass turen etter evne og forhold

- Ta omsyn til vêr- og skredvarsel

- Ver budd på uvêr og kulde, sjølv på korte turar

- Ta med naudsynt utstyr for å kunna hjelpa deg sjølv og andre

- Ta trygge vegval. Kjenn att skredfarleg terreng og usikker is

- Bruk kart og kompass. Vit alltid kvar du er

- Vend i tide, det er inga skam å snu

- Spar på kreftene og søk ly om naudsynt