Tracy Kheder og Jarle Samuelsen har lenge venta på løyve frå Arbeids­til­sy­net om å få byrja å inn­reia Rosen­dal Iseri i Skålafjæro. Dei har ende­leg fått klar­sig­nal frå Arbeids­til­sy­net og ventar no på eit ja frå kom­mu­nen.

– Vi satsar på å få opna tidleg i haust, seier Samuelsen til Kvinnheringen.

Dei vart sjølv­sagt skuffa over å ikkje få opna til sesongen, men desse to let seg ikkje stoppa så lett. No er isvogna open, og dei plan­legg i tillegg å byrja å selja varme vaflar. Kheder er også inne på tanken om å byrja med is-leve­ring, men det er fram­leis berre ein tanke.

– Det har gått kjempefint, det har vore litt mindre folk, men eg vil tru det er på grunn av vêret. Det er så fint her nede, atmo­sfæ­ren og stem­ninga er fan­tas­tisk, seier Kheder.

Iseriet serverer mykje forskjellig is og har eit tilbod til dei fleste, både vanleg is, vegetarisk og laktosefri.

Dag­finn og Borgfrid Solberg frå Fusa sit og nyt ein varm kopp kaffi medan dei ventar på å få gå på kon­sert i Baro­n­iet då Kvinnheringen er innom tysdag.