Rif-parken på trappene til fornying for 700.000 kroner

I løpet av neste år får Rif-parken i Rosendal ny ballbinge og nytt lysanlegg. Men fleire hender trengst for å få det til.