Dette seier eigarane om planane for «indrefileten» i Rosendal

Eigarane av Skålafjæro AS ventar på at områdereguleringsplanen skal bli ferdig før vidare utvikling kan skje.