Detaljreguleringa for Heradstun i gang

Kvinnherad kommune varslar oppstart av ny detaljregulering for Heradstun i Rosendal. Frist for innspel og merknadar er sett til 22. november.