Mange har møtt Kristin Lamberg i full mundur i testteltet i Podlen ved rundkøyringa. Med ekstra lange q-tips, men med vennleg glimt i augo. I tillegg notestativ med magnetar for å halda papira på rett plass. Det er nemleg svært mykje å halda orden på for den som tar testar.

– I ein periode stod vi i eit heilt ope telt og papira fauk rundt, minnest Lamberg om tidlegare testteltplasseringar.

– Kva med den kalde vinteren? Her i Podlen var vel temperaturen nede i minus 20?

– Vi hadde mykje ull under, og så brukte vi sånne varme-pads du får kjøpt på sportsbutikkar, både i dei inste hanskane og i skoa. Men vi kunne ikkje stå i meir enn i to timar.

– Var folk meir prega i starten?

– Ja, folk var meir redde og ville nesten ikkje rulla ned vindauga. Det verka som nokre trudde det var farleg det som var her inne, men vi forklarte dei vennleg at det er de som kan vera farlege for oss, ikkje omvendt.


På det mest travle var det fire testfolk i teltet og to rekkjer med bilar. Denne dagen er Kristin Lamberg åleine i teststasjonen i Podlen.

– På det meste har vi testa 120 om dagen. I dag skal eg berre testa seks her og fem i gamle Aksen, så det er ein roleg dag.

Klokka 11 17. august 2020 tok Lamberg sin første test.

– Då hadde eg aldri tatt ein slik test før – no har eg vel tatt rundt 8.000 testar.

Kristin Lamberg melde seg til teneste då kommunen oppmoda helsearbeidarar om å ta kontakt.

– Eg sa eg kunne hjelpa til, kanskje innan smittesporing, men så vart eg ståande med testing. Det er jo ein grei jobb det, trass i at det periodevis har vore kaldt og ein del utskifting av folk. Men alle har vore kjekke å jobba saman med, understrekar Lamberg.

Ho legg til at det ein spesiell jobb, fordi det er umogeleg å planleggja.

– Det kjennest viktig og godt å kunna bidra. Men nokon karrierestige er det ikkje, slår Lamberg fast og ler godt.

Så vender ho merksemda til neste som skal testast:

– Hei, hei og velkomen!

Skiftande reglar

Litt seinare er me innom teststasjonen i gamle Aksen på Husnes for å ta eit bilde av Kristin Lamberg utan fullt smittevernutstyr. Lamberg har også som oppgåve å handtera koronatelefonen, og i den avdelinga har det ofte vore travelt med veldig mange spørsmål.

– Det har vore utfordrande å følgja med på dei skiftande karantenereglane og reiseråda. Det er ikkje så enkelt å orientera seg på Folkehelseinstituttet sine nettsider, og ofte har VG eller NRK vore først ute med å melda om forandringar, og så har eg orientert meg på FHI sine sider for å sjekka endringane og vera sikker på svara.

Lamberg vil elles rosa kvinnheringane for å vera greie og flinke til å gjera som dei får beskjed om.

– Og så er det ein stor fordel at det er oversiktleg her. Når vi som ringjer om smittesporing er dei same folka som tar imot bilane i teststasjonane, får vi ekstra god kontakt og oversikt, understrekar Lamberg.