Så mange kvinnheringar jobbar i dei ulike næringane – og dette tener vi i snitt per hushald

Flestparten av kvinnheringane jobbar i sekundærnæringa, viser tal frå Statistisk sentralbyrå.