Så mange lokale bedrifter er oppløyste sidan landet stengde ned

Seks lokale bedrifter er avvikla sidan 12. mars, anten som følgje av tvangsavvikling eller konkurs.