Så mange medlemmar har dei ulike trus- og livssynssamfunna i Kvinnherad