Så mykje kostar brakkene kommunen: – Får meir tid til å ta rett avgjersle

Dei seinare åra har midlertidige brakkeriggar blitt løysinga for ei rekkje problem i Kvinnherad. Berre NAV-brakkene åleine har i gjennomsnitt kosta kommunen meir enn éin million i året. Fungerande ordførar Hilde Enstad trur ikkje noko kunne vore løyst annleis.