Så mykje meiner dei Valen Kraftverk er verdt

No har selskapet Thema Consulting Group AS, etter engasjement frå fylkesrådmannen, vurdert verdien på Valen Kraftverk.