Sak om auka tilskot skapte debatt: – Ikkje heilt ok, sånn reint prinsipielt

Samarbeidsrådet har bede om at det faste tilskotet frå kommunane blir auka, og kommunedirektøren innstilte positivt. Nokre politikarar var elles litt skeptiske.