Salet av éi spesiell varegruppe hos Valen gartneri har eksplodert denne sesongen: – Fleire og fleire vil leva slik

Jone Harkestad har drive Valen gartneri og vedlikehald AS sidan 2013. Å driva gartneri er ingen dans på roser, men for Harkestad er det så mykje meir enn berre ein jobb.