Salmon Eye ute på anbod

Det unike visningssenteret til Eide Fjordbruk er for tida ute på anbod hos eit titals verft.