Laurdag 13. mai arrangerte styret for Halsnøy samfunsshus ein kjolemarknad til inntekt for samfunnshuset. Over 400 flotte kjolar i alle fargar og fasongar blei donerte, og Kristin Isdal Eide, Ingeborg Tofte Grønseth og Tone-Lise Jonassen song medan 22 lokale mannekengar viste fram eit utval av kjolane. Etterpå kunne folk handla. Til saman med kjole-, lodd- og kafésal denne dagen fekk arrangørane inn 57.000 kroner, noko dei er strålande nøgde med. Damene bak vil takka alle som stilte opp som frivillige for å sy saman arrangementet denne dagen, dei flinke songarane og modellane, og dagleg leiar ved samfunnshuset Wenche Tofte.