Skulekameratane i Hauge barnehage sat fredag føremiddag og selte fastelavnsris på Joker Høylansbygd.
Dei fekk inn 750 kroner som dei skal senda til Sjukehusklovnane på sjukehuset i Haugesund.