Kari produserer livsmeistring

Kari Ersland sin gard er ikkje som alle andre gardar. Bli med på tunet der menneske og dyr får vera seg sjølve uansett kva utfordringar dei har.
Publisert