–⁠ Neste år er det tre klassar igjen på Øyatun og tre klasserom ledige på Husnes, tenk litt på det

Å endra skulestrukturen eller redusera sommaropne barnehagar var to av tiltaka som blei føreslåtte som innsparingar i sektor oppvekst.