Natt til tysdag er det venta ekstremt høg vasstand.

Varselet gjeld for Vestlandet sør for Stad natt til tysdag, og det er estimert 80–100 centimeter høgare vasstand enn oppgjeve i tidevasstabellen.

Vasstanden vil vera høgst måndag kveld mellom 23.00 og 03.00, og meteorologane spår at vasstanden blir høgare enn under ekstremvêret Didrik i januar.

Men dårleg vêr kan gi gode motiv. Korleis merkar du den høge vasstanden? Vi vil veldig gjerne sjå lesarane sine bilde og videoar.

TIPS OSS:

– På e-post: redaksjon@kvinnheringen.no.

– Eller via Facebook-sida til Kvinnheringen.

Ta aldri unødige sjansar for å fanga eit godt bilde, og tenk samstundes på sikkerheita til dei rundt deg.