Sender ut farevarsel: – Bør sikra lause gjenstandar

Veka startar dårleg: