Føreslår å samlokalisera seniorsenter og kommunale tenester

I eit brev til Kvinnherad kommune føreslår arbeidsutvalet for seniorsenter på Husnes at eit nybygg også kan innehalda kommunale tenester og einingar.