Meiner lokale i seniorsenteret kan vera betre alternativ enn nybygg i Aksen-prosjektet