Ønskjer å flytta frivilligsentralen til seniorsenteret

Seniorgruppa i Kvinnherad Frivilligsentral ønskjer at sentralen flyttar inn i det påtenkte seniorsenteret i Husnes sentrum.