Signerte storkontrakt på Ænes. Det betyr nye arbeidsplassar: – Fantastisk for kvinnheradavdelinga vår

Aritech AS signerte storkontrakt med Veidekke på Ænes. Kontrakten strekkjer seg langt ut i 2023. Det betyr tilsettingar.