Utdelinga skjedde i Husnesparken og ingen av mottakarane hadde søkt om pengar.

– Koronapandemien har ramma lag og organisasjonar på mange måtar. Det som styret i stiftinga har sett på er at mange lag har gått glipp av inntekter frå arrangement de normalt ville ha arrangert denne våren og sommaren, innleia styreleiar i stiftinga, Svein Arne Eidsvik.

– Det er sjølvsagt mange andre lag som kunne fått støtte, men vi har plukka ut dykk denne gongen for å styrkja økonomien dykkar. Pengane de får i dag står de ganske fritt til å bruka – rett nok ikkje til straum og husleige – men til å oppretthalda aktiviteten i laga, understreka Eidsvik.

Éi av gåvene peika seg ut. I tillegg til 75.000 kroner i «korona-støtte», fekk Strand-Ulv nemleg 400.000 kroner til å gjera ferdig opprustinga av Strandulvhallen. Dermed vart det totalt delt ut 1,2 millionar kroner i denne ekstrarunden.

Idrettslaget Ternen

Sandvoll

75.000

Kvinnherad Handballklubb

Husnes

75.000

Matre Idrettslag

Matre

25.000

IL Trio

Husnes

100.000

Uskedalen Idrettslag

Uskedalen

75.000

Rosendal Skulekorps

Rosendal

25.000

Rosendal Turnlag

Rosendal

75.000

IL Strand Ulv

Hatlestrand

75.000

IL Strand Ulv


400 000

Omvikdalen idrettslag

Dimmelsvik

75.000

Herøysund Idrettslag

Herøysund

25.000

Husnes skulekorps

Husnes

25.000

Fjellhaugen Skisenter AS

Rosendal

50.000

Halsnøy IL

Sæbøvik

75.000

Uskedalen skulemusikk

Uskedalen

25.000