Sjå KVV-rektoren si oppmuntrande melding til elevane i tøffe korona-tider

Rektor på KVV, Audun Bjelland, brukte kreative metodar for å gje elevane sine optimisme i den nye kvardagen.