Sjå meteorologen sine prognosar for veka som kjem

Vi har hatt fleire dagar med strålande vårvêr den siste veka. Sjølv om meteorologen melder om mildare netter, er det dessverre lite som tyder på at vi tar med oss solskinet inn i den komande veka.