Sjå oversikt: Berre tre sektorar heldt seg innanfor budsjettet sitt

Seks av ni kommunale sektorar brukte for mykje pengar første halvår.