Sjå oversikt: Fire av seks lokale ferjer er heilt nye

I avisspaltene i Kvinnherad har det opp gjennom åra vore mykje klaging på gamalt ferjemateriell. For fem år sidan skreiv Kvinnheringen at snittalderen for ferjene knytt til Kvinnherad-sambanda var 33 år.