Sjå video: Gangbrua på Helland endeleg plassert over elva

Og det var ikkje så fort gjort som ein hadde tenkt.