Sjekk status for prosjekta i Kvinnheradpakken

Delar av Kvinnheradpakken er i gang – andre delar heng litt i lufta. Her gir prosjektleiar Kathrine Løno Lahlum status for delprosjekta i pakken.