Sjøens store skrekk

Motoren durte selv når båten lå ved kai. Smerteskrikene under dekk skulle overdøves. Mange motstandsfolk fikk sitt første møte med tortur om bord i «Skarv».