Fylkesmannen har dermed sett eit ambisiøst mål, særleg med tanke på at det i dei siste tiåra har vore ein markant nedgang i bestanden av fleire artar. Terne og fiskemåse er truga, og artar som steinvendar og tjuvjo er i dag borte som hekkefuglar. Andre artar som skarv og ærfugl har derimot hatt ei positiv utvikling.

Høyringsdokumentet er å finna på fylkesmannen sine heimesider, og ein ønskjer innspel frå kommunar, organisasjonar og grunneigarar. I høyringsdokumentet kan du mellom anna finna detaljert statusrapport for fuglereservata i Hordaland – for Kvinnherad sin del kan du lesa om reservata Raudholmane (søraust for Halsnøy, mot Skåneviksfjorden), Fjæraskjer (nordaust for Fjelbergøy), Hillekalven og Pasholmen (i Klosterfjorden), Terneskjeret (i Høylandssundet, Trollskjeret (i Høylandssundet) og Prestnesholmen (i Kaldestadvågen).

Høyringsfristen er sett til 4. april.