Sjølv om det har vore mykje heimetid i 2020, har færre par teke ut separasjon

Mange har spekulert i om pandemien ville føra til fleire separasjonar og skilsmisser, men tala så langt viser det motsette, skriv Statistisk sentralbyrå.