Mange sjuke skuleelevar

Artikkelen er over 2 år gammel

Ved Husnes ungdomsskule har skuleklassar vore halverte i veka som gjekk på grunn av sjukdom.