– Ingen tvil om at når så mange er vekke frå jobb, går det ut over dei som er igjen

Artikkelen er over 2 år gammel

Sjukefråværet i Heimeteneste Sør er høgt, og eininga får ikkje tak i fagkompetanse. At fleire eldre skal bu heime lengst mogleg, byr på nye problemstillingar innanfor heimesjukepleien. – Vi har mindre tid og fleire pasientar, seier dei tillitsvalde.