Gå til sidens hovedinnhold

Skal bli ein netto nullutsleppskommune innan 2040 – dette er strategiane for å få det til

Klimabudsjett og klimarekneskap, reduserte klimagassutslepp frå mellom anna reiseliv og landbruket og auka sjølvforsyningsgrad er av dei føreslåtte tiltaka.

For abonnentar