Stort ansiktsløft ved kaiområdet i Rosendal

Det går stadig framover med oppgraderinga av kaiområdet i Rosendal. No er det berre dagar att før byggjetrinn 2 er ferdig.