Formidabel innsats i Gurinefjøro

Sidan 2011 har frivillige lagt ned 35.000 dugnadstimer med å setje Gurine i stand. Arbeidet er ikkje ferdig og fjøra har blitt ein stad for arbeid, kunnskapsformidling og sosialt samvær.
Publisert