Sjokkert SKL-sjef: – Vi snakkar om ei fullstendig krise

Av

Energi frå rein vasskraft har i over hundre år vore ein særs viktig innsatsfaktor for den norske velstandsutviklinga. Og det er mykje meir å henta. Men då må ikkje Finansdepartementet skattleggja investeringslysta i hel.