Utfordra av «fresk» forsking frå nord

Førstelektor Svein-Erik Andreassen utfordra kvinnheradlærarane på mange plan.