«Det første forslaget om udelt skule er eit svært dårleg pedagogisk opplegg, og undergrev ynskje om vidare drift av Mauranger skule»

Av