Kapasiteten i gymsalen er sprengd – førsteklassingane må ha utedag

Gymsalen som høyrer til Undarheim skule er full. Det gjer at elevane i 1. klasse må ha utedag ein dag i veka.