Dei er den femte største barneskulen i kommunen. Neste skuleår klatrar dei to plassar

Med årleg vekst i elevtalet går Valen skule mot straumen blant skulane i kommunen.