Fekk snakka om narkotika-legalisering: – Det skulle berre mangla

Dei har blitt utestengde frå skuledebattar, og møtt stor skepsis. Men Unge Venstre tok likevel med seg bodskapen om legalisering av narkotika til skuledebatten på Husnes.