Føreslår å legga ned Bringedalsbygda skule og Øyatun skule allereie frå neste haust: – Utviklinga i elevtal er alvorleg

Dersom politikarane er samde med kommunedirektøren, kan det gå mot færre skular i Kvinnherad allereie frå neste skuleår av. Bakgrunnen er at elevtalet stuper, og administrasjonen slit med å sjå alternative løysingar.