Ingen automatikk i å godta klagane

Skyss melder at det er kome fem eller seks klagar etter at ein intensiverte kontrollane på snøggbåtane.