Liten tillit til Skyss etter ferjeproblema

Artikkelen er over 3 år gammel

Ordføraren og politikarane var ikkje spesielt nøgde med svara Skyss-direktør Oddmund Sylta gav i Formannskapet.