Har fått bota i posten: – Melder Skyss til politiet om vi ikkje får medhald

Fleire av dei bøtelagde har no motteke bota i posten, men har ikkje høyrt noko meir frå Skyss angåande klaga.