– Eit sjansespel som før eller seinare kan resultera i ulukker

Eldrerådet i Kvinnherad har sendt eit ope brev til Skyss om billettrutinane på snøggbåtane.